Զվարթնոց

Զվարթնոց նշանակում է «Զվարթ հոգիների տուն»: Այն շատ այլ եկեղեցիների նման մեզ է հասել քանդված վիճակում: Տաճարի փլատակներն արդեն վկայում են դրա հսկա չափսերի մասին: Այն այնքան հսկայական է եղել, որ անվանել են Արարատի երրորդ գագաթ: Այն քանդվել է ավերիչ երկրաշարժից: Տաճարը կառուցվել է յոթաստիճան պատվանդանի կենտրոնում: Արտաքուստ՝ եռաստիճան՝ հաջորդաբար նվազող 3 ծավալների միասնական շինություն էր: Այսօր պահպանվել են տաճարի հատակը, տեղ-տեղ սյուներ: Տաճարի կառուցման համար օգտագործվել են տարբեր որակի և երանգի տուֆեր: