Պատմության թանգարան

Հայաստանի Պատմության թանգարանը պատմամշակութային, գիտահետազոտական և տեղեկատվական խոշոր կենտրոն է: Այն հիմնադրվել է 1919 թվականի երևանում:

Թանգարանը ներառում է Հնագիտության, Դրամագիտության, Ազգագրության, Նորգույն Պատմության և Վերականգնման բաժիններ, որտեղ գտնվում են Պատմության հսկայակա արխիվներ, շուրջ 400.000 հազարից առարկայից բախկացած ազգային հավաքածու: